Проект и главна цел: Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID - 19 BG16RFOP002-2.077-1643-C01
Бенефициент: МЕБЕЛОР ООД
Обща стойност: 150000,00 лв., от които 127500,00 лв. европейско и 22500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 15.02.2021г.
Край: 15.05.2021г.Осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19, който ще способства за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 като:

  • -Запазване на квалифицираните работни места, преодоляване на ликвидни проблеми свързани с нарастващите разходи за складиране и увеличаване на запасите от суровини и материали.
  • -Възстановяване на дейности по внедряване на нови изделия в производството и диверсифициране на продуктовата гама, както се преориентиране към общностния пазар на ЕС.
  • -Покриване на преки постоянни разходи, което ще спомогне за срочно и качествено изпълнение на договорите с ключови клиенти на компанията.
  • -Запазване на конкурентноспособността по отношение на преки конкуренти на изделията ни на световния пазар.
  • -Възстановяване на натовареността на производствените мощности с оглед на обезпечеността на материали и суровини.